Hållbarhetsveckan i Lund 3–8 maj 2021
Sustainability week in Lund 3–8 May 2021

Här kan du anmäla dig till MAX IVs webbseminarium under Hållbarhetsveckan. Samma webbseminarium ges vid två olika tider, men med inriktning på olika målgrupper. Alla är dock självklart välkomna till båda tillfällena.

Here you can register for MAX IV’s webinar during Sustainability Week. The same webinar is given at two different times but focuses on different target groups. However, everyone is of course welcome to both occasions.

 

Från atmosfär och klimat till trä på molekylnivå – forskning för hållbarhet på MAX IV

MAX IV bjuder in till ett webbseminarium och frågestund under Hållbarhetsveckan. Du får möjlighet att träffa forskarna som använder MAX IV, med ett föredrag från ATMOS-gruppen vid Oulu Universitet, under ledning av Assoc. Prof. Nønne Prisle. Gruppen arbetar med fokus på nanopartiklars egenskaper och funktioner i atmosfären och för klimatförändringen. Det kommer också att bli presentationer från våra experimentstations-team och möjlighet att ställa frågor.

Notera att webbseminariet kommer att hållas på engelska.

 

From atmosphere and climate to wood at the molecular level – research for sustainability at MAX IV

MAX IV invites to a webinar and Q&A during Sustainability Week. You will get to meet the researchers who use MAX IV, with a lecture from the ATMOS group at the University of Oulu, led by Assoc. Prof. Nønne Prisle. The group works with a focus on nanoparticle properties and functions in the atmosphere and for climate change. There will also be presentations from our experiment station teams and the opportunity to ask questions.

 

Anmälan till MAX IV webbseminarium tisdag 4 maj, kl 13.00 (inriktning mot skolelever)

OBS! Det räcker med att den som anmäler sin skolklass fyller i sin emailadress.

Registration for the MAX IV webinar on Tuesday 4 May, at 13.00 (focused at schools)

NOTE! It is enough for the person who registers their school class to fill in their email address. 

Anmälan till MAX IV webbseminarium torsdag 6 maj, kl 16.00 (inriktning mot allmänheten)

Registration for the MAX IV webinar on Thursday 6 May, at 16.00 (focused at the general public) 

Vi raderar alla uppgifter efter att arrangemanget är slutfört.
Mer information om hur universitetet behandlar personuppgifter finns på Lunds universitets centrala webbsidor

We delete all information after the event is completed.
More information about how the university processes personal data can be found on Lund University’s central website

Kontakt

Contact

Kommunikationsansvarig Emelie Hilner
Head of Communications Emelie Hilner