Forskning ger starkare ben

Forskning ger starkare ben

Benskörhet ökar risken för benbrott och hör delvis till det naturliga åldrandet. Ungefär hälften av alla kvinnor får ökad benskörhet efter klimakteriet. Det vanligaste scenariot är att bensköra personer först bryter handleden och senare i livet lårbenshalsen vilket ofta medför svåra komplikationer.

– De flesta ben läker bra, men det är fortfarande 5‒10% av alla frakturer som inte läker, säger Hanna Isaksson, docent och biträdande lektor i biomekanik vid Lunds universitet. Syftet med vår forskning är att hitta nya sätt att förbättra läkningsförmågan genom att skapa nya ben snabbare. Benen ska också bli mer hållfasta och starkare.

Bensköras svagare skelett beror dels på en minskad mängd benvävnad men är även kopplat till förändringar i benvävnadens struktur och dess kristalluppbyggnad.

Benvävnadens struktur och kristalluppbyggnad kan mätas med hjälp av synkrotronljus på MAX IV-laboratoriet. Forskarna undersöker nanostrukturen i benet genom att belysa det med synkrotronljus för att förstå hur denna förändras vid benskörhet. Det är ett nytt aktivt forskningsområde där man använder teknikerna infraröd spektroskopi* (FTIR) samt spridningsexperiment, så kallade Small angle X-ray scattering (SAXS) **.

fracture_ratbone

– Syftet med de första experimenten här på MAX IV-laboratoriet är att testa om metoderna ovan fungerar, d.v.s. om de är tillräckligt känsliga för att identifiera skillnader i normala och sköra ben, säger Hanna. Fungerar metoderna bra så hoppas vi att de så småningom kommer att leda till experiment där vi studerar små benbiopsier från kliniska patienter. Med hjälp av forskningsteknikerna vid MAX IV-laboratoriet kan vi ta reda på mer om benets struktur och hur den förändras vid benskörhet.

Forskarna hoppas att experimenten vid MAX IV kommer att bidra till framsteg inom medicineringen vid benskörhet men även till nya tillvägagångssätt för medicinering vid svårläkta benbrott.

* Infraröd spektroskopi – infrarött ljus belyser ett prov och anger hur mycket av strålningen som absorberas av provet.

** Small angle X-ray scattering – en röntgenspridningsteknik varigenom man får strukturell information från även icke-kristallina material såsom cellulosa eller proteiner i lösning.