Första experimentet på MAX IV

Första experimentet på MAX IV

Det första experimentet med en proteinkristall har nu gjorts på BioMAX-strålröret på MAX IV. Efter nästan 5 år av design, uppbyggnad och tester av strålröret kunde vi exponera en proteinkristall med röntgenljus från lagringsringen och mäta diffraktionsmönster med en detektor. Det första experimentet gjordes med reducerad prestanda. Mycket arbete återstår innan vi har nått strålrörets specifikationer som ska möjliggöra vetenskapliga mätningar i världsklass.

Vi har nått en mycket viktig milstolpe som visar att alla delar från röntgenkälla till detektor fungerar. Alla komponenter måste fungera var för sig men också tillsammans vilket är möjligt bland annat tack vare ett fungerande kontrollsystem.

Att vi har kunnat göra det här första experimentet tidigt i strålrörets testperiod är av avgörande betydelse. Det gör att vi vet att vi är på rätt väg och det kommer att underlätta de kommande arbetet betydligt. I höst kommer vi att installera en robot som automatiskt byter prover, en mer avancerad detektor och vi kommer be vår framtida användare att skicka in förslag på vetenskapliga experiment som sedan kommer att gå igenom en uttagningsprocess för att välja ut de vetenskapligt mest intressanta experimenten.

BioMAX är ett strålrör för proteinkristallografi och en av de första strålrören på MAX IV. Principen är den följande: en proteinkristall bestrålas av röntgenljus vilket ger upphov till vad som kallas diffraktionsmönster. Ett stort antal diffraktionsmönster mäts med en detektor medan kristallen roteras. Detektorn fungerar som en kamera och varje diffraktionsmönster ger upphov till en bild. Tillsammans innehåller bilderna information om var atomerna sitter i proteinmolekylen. Med hjälp av datorberäkningar kan vi ta fram en tredimensionell modell av proteinet vilken ger viktig information om proteinets funktion, information som till exempel kan användas för att utveckla nya mediciner.

Intervju med Thomas Ursby, Beamline manager, BioMAX, MAX IV.