Första undulatorljuset på NanoMAX- och BioMAX-strålrören

Första undulatorljuset på NanoMAX- och BioMAX-strålrören

Efter många års arbete så har vi nu synkrotronljus ut till de två första strålrören på 3 GeV-ringen. Vi fick “grönt ljus” från strålskyddsgruppen för att öppna slutarna och låta det första synkrotronljuset stråla ut i NanoMAX- och BioMAX-strålrören. Det briljanta ljuset produceras av undulatorer installerade i 3 GeV-ringen. En undulator består av en serie magneter som installeras runt elektronstrålen och som då producerar det högintensiva synkrotronljuset som vi kommer att använda för experiment. Vi har nu kunnat detektera det här ljuset inuti olika delar av strålröret och kommer nu att justera de olika optiska komponenterna såsom monokromatorn och de fokuserande speglarna. Vi kommer sedan att leda den monokromatiska röntgenstrålningen till experimentstationerna och förbereda de första testexperimenten.

first light

 

NanoMAX är ett strålrör inom hårdröntgenområdet där röntgenstrålen kommer att fokuseras ner till 10 nanometer och som använder 3 GeV-ringens exceptionella briljansen till avbildning, diffraktion och röntgenfluorescens för intressanta tillämpningar inom naturvetenskapliga områden såsom materialvetenskap, geovetenskap, nanovetenskap, fysik, kemi och biologi.

BioMAX är MAX IV:s första strålrör för proteinkristallografi. Experimentuppställningen är till stora delar automatiserad inklusive en robot som byter prover, allt för att forskarna ska få så bra data som möjligt för att förstå livet på molekylärnivå, ofta med koppling till ett framtida läkemedel. BioMAX kommer att dra nytta av 3 GeV-ringens exceptionella kvalitet för att erbjuda en unik resurs för strukturbiologi.