MAX IV Director Ian McNulty resigns

After leading the MAX IV Laboratory for three and a half years, Ian McNulty has decided to leave his position as director of the facility. He will stay for a transitional period until a new director takes office. The work of recruiting a new director for the laboratory has begun, and a decision will soon be made by Max IV’s board.

MAX IV Laboratory has grown greatly in recent years. Since 2018, ten new experimental stations have been put into operation and opened to researchers. Another one is under commissioning and two will start commissioning in a few months. The laboratory has gone from its construction phase to an operational phase where hundreds of research projects are conducted annually.

” The work of leading MAX IV has many times been challenging, but above all it has been enormously exciting to work with a world-leading research facility growing so strongly. I have come to the conclusion that in the phase the organisation is now in, it is a good opportunity to hand over to a new leader,” says Ian McNulty.

”Ian McNulty has in recent years led a world-leading infrastructure and it is important for Lund University to make use of his competence and experience,” says Lund University’s Vice Chancellor Erik Renström.

”Ian McNulty has done a meritorious and important job of leading the laboratory from construction to being a research facility at a very high international level. He has also initiated and led the work on a long-term strategy, which will be completed in 2022,” says Peter Honeth, Chairman of the Board of MAX IV.

 

MAX IV:s direktör Ian McNulty avgår

Efter att ha lett MAX IV-laboratoriet under tre och ett halvt år har Ian McNulty bestämt sig för att lämna sin tjänst som direktör för anläggningen. Han kommer att stanna under en övergångsperiod tills en ny direktör tillträder. Arbetet med att rekrytera en ny direktör för laboratoriet har påbörjats, och beslut kommer snarast att fattas av Max IV:s styrelse.

MAX IV-laboratoriet har vuxit starkt under de senaste åren. Sedan 2018 har tio nya experimentstationer tagits i drift och öppnats för forskare. Ytterligare en är under driftsättning och två kommer att börja driftsättas om några månader. Laboratoriet har gått från sin uppbyggnadsfas till en operativ fas där hundratals forskningsprojekt bedrivs årligen.

 – Arbetet med att leda MAX IV har många gånger varit utmanande, men det har framför allt varit fantastiskt spännande att arbeta med en världsledande forskningsanläggning under stark tillväxt. Jag har kommit fram till att i den fas organisationen nu befinner sig, är det ett bra tillfälle att lämna över stafettpinnen till en ny ledare, säger Ian McNulty.

– Ian McNulty har de senaste åren lett en världsledande infrastruktur och hans kompetens och erfarenhet är viktig för Lunds universitet att förvalta på bästa sätt, säger Lunds universitets rektor Erik Renström.

–Ian McNulty har gjort ett förtjänstfullt och viktigt arbete med att leda laboratoriet från uppbyggnad till att vara en forskningsanläggning på mycket hög internationell nivå. Han har också initierat och lett arbetet med en långsiktig strategi, som ska färdigställas under 2022, säger Peter Honeth, styrelseordförande för MAX IV.