Quinoa stärker skönheten

Quinoa stärker skönheten

Speximo har utvecklat ett miljö- och hudvänligt alternativ för att stabilisera hudkräm. Med Speximos patenterade teknologi kan konsumenter nu få en hudkräm med naturliga ingredienser och helt utan kemiska stabiliseringsmedel. Krämen går snabbt in i huden utan att kladda och orsakar inga allergiska besvär. På MAX IV-laboratoriet tittar Speximo på egenskaperna hos stärkelsen som man använder som stabiliseringsmedel i bl.a. hudkrämer, och hur de skiljer sig när den sitter mitt i gränsytan mellan olja och vatten jämfört med om den bara finns i en vattenfas vilket är det vanliga för stärkelse.

Berätta lite om Speximo?

– Speximo är ett ganska nytt företag. Vi bildades våren 2012 och grunden i företaget är baserad på forskning vid Kemicentrum vid Lunds universitet.
– Vi blandar olja och vatten. Normalt sett så kan du inte blanda olja och vatten för de separerar och då måste du ha ett stabiliseringsmedel som stabiliserar de båda faserna. Vanligtvis använder man små molekyler men vi använder i stället stärkelsepartiklar från quinoa som är betydligt större men ger en annorlunda stabiliseringseffekt.

Vilka andra användningsområden än hudkräm finns för stabiliseringsmedlet?
– Forskningsprojektet som var utgångspunkten handlade om att kapsla in bioaktiva ämnen, d.v.s. näringsämnen som är bra för kroppen. De kan ha en unik funktion men de klarar inte av passagen genom mag-tarmkanalen. Du kan kapsla in något som du vill skydda när du exempelvis äter vitaminer, läkemedel eller antioxidanter som ska utsöndras i t.ex. magen eller tunntarmen. Man kan även kapsla in något som inte tål luft eller vatten så bra och då kan denna inkapslingseffekt göra att det håller sig mycket bättre när det står på hyllan i butiken.

Emulsion.jpg
Emulsionsdroppar med stärkelse på ytan. Ljusmikroskop med polariserat ljus har använts. Fotograf: Anna Timgren

Vad är unikt med ett stabiliseringsmedel gjort på stärkelse av quinoa?
– Stärkelsen är en miljövänlig naturlig ingrediens, så letar man efter fler gröna, naturliga, hållbara alternativ så är stärkelsen ett sådant. Vissa tensider kan vara skadliga för huden, så det problemet uppstår inte heller med stärkelse. Våra stärkelsepartiklar är kanske 100‒1000 gånger större än tensiderna. Stärkelsen vi  hittat är mycket liten för att vara en stärkelsepartikel (jämfört med t.ex. stärkelse från majs eller potatis) och det är det som gör att den fungerar. Den har en speciell funktion i emulsionsstabiliseringen.

Vilken typ av experiment är det ni utför här på MAX IV-laboratoriet?
– Vi tittar på egenskaperna hos stärkelsen och hur de förändras när den sitter mitt i gränsytan mellan olja och vatten jämfört med om den bara finns i en vattenfas, vilket är det vanliga när man tittar på stärkelse.

Vad kommer ni att använda resultaten till?
– Med hjälp av forskningen vi gör här vid MAX IV-laboratoriet så kan man bättre förstå hur barriärskiktet hos stärkelsen byggs upp och hur man kan styra egenskaperna. Framför allt när man kapslar in någonting forskar vi om hur väl inkapslat och genomträngligt det blir för t.ex. enzymer och andra komponenter som kan bryta ner skiktet.

Hur kom ni i kontakt med MAX IV-laboratoriet?
– I våras blev vi tillfrågade av Jonas Kronholm om vi var intresserade av synkrotronljusforskning. En utlysning från Science Link var ute just då och jag skickade in en ansökan efter att jag hade pratat med Andreas Lassesson och Axel Steuwer om hur vi skulle kunna undersöka vårt system. Experimentet här vid strålrör I911-4 går ut på att vi studerar de grundläggande egenskaperna hos stärkelsen vilket är väldigt viktigt för funktionen, så jag är mycket glad att vi är här nu!

Proven sitter på plats i strålrör I911-4 redo för en testomgång.
Proven sitter på plats i strålrör I911-4 redo för en testomgång.

Vilken typ av forskning har ni använt er av tidigare?
– Vi har tittat väldigt grundläggande på emulsioner. Emulsionsstabilitet karakteriseras mycket av fasseparation och droppstorlek. Ett sätt att mäta om emulsionerna är stabila är att kontrollera att storleken på oljedropparna inte förändras med tiden. Vi kan lagra dem i över två år utan att det händer något. Stärkelsen släpper inte ifrån sig oljan. När dropparna kolliderar så förhindrar stärkelsen dem från att slå ihop sig till stora droppar.

Var händer framöver?
– Vi bedriver kundsamarbeten för att se hur vår produkt kan fungera ihop med deras produkter. Ett av kundsamarbetena är med Malmöföretaget Bioglan som producerar tensidfria medicinska krämer. Speximo vann Venture Cup 2012 och fick nyligen ett stipendium från Sten K Johnsons stiftelse

Läs mer om Speximo här.

SPEXIMO kommer från orden stärkelse, partiklar, emulsion och eximo (frisättning).

FORSKARE

Tomas Plivelic
Forskare på Max IV-laboratoriet
+46733879817