Snålduschen

Snålduschen

Orbital Systems har tagit fram ett helt nytt vattenåtervinningssystem som när det installeras i exempelvis en dusch minskar vattenförbrukningen med 90 procent och energiåtgången med nästan lika mycket. Mätningar på MAX IV-laboratoriet gav möjlighet att förfina tekniken ytterligare.

Alla som någon gång duschat har förmodligen funderat en del över det kloka i att spola ut stora mängder varmt och nästan helt rent vatten i avloppet. Orbital Systems grundare Mehrad Mahdjoubi bestämde sig för att ta tag i problemet.

Det började som ett exjobb på Industridesignutbildningen på Lunds tekniska högskola, berättar Mehrad.

– Jag ifrågasatte helt enkelt vår nuvarande användning av vatten. En sak som jag tycker är rätt bisarr är att vi i Sverige spolar toaletterna med rent dricksvatten – något som är en stor bristvara i stora delar av världen. Det ledde mig till att börja fundera på olika sätt att hushålla bättre med den resursen.

I Orbital Systems duschsystem cirkuleras vattnet kontinuerligt genom ett speciellt filter där det renas. Uppfinningen innebär en återanvändning och besparing på mer än 90 procent av vattenförbrukningen, samtidigt som energiåtgången minskar med mer än 80 procent. För en privatbostad innebär det rejäla besparingar. För exempelvis badhus, hotell, idrottsanläggningar eller sjukhus kan de årliga besparingarna handla om miljonbelopp. Dessutom innebär återanvändning och minskad energiförbrukning betydande miljövinster.

‒ Det finns en stor marknad i Sverige och Europa och vi har redan skrivit våra första avtal med kunder i den offentliga sektorn. Eftersom vårt system effektivt tar bort bakterier ur vattnet är vinsten ännu större i områden där vattenkvaliteten är sämre. Med vårt system försvinner till exempel risken för att legionellabakterier sprids via vattensystemet.

Produkter för privatmarknaden är på gång. Orbital Systems räknar med att ha sådana klara inom ett par år.

Kärnan i Orbital Systems vattenåtervinningssystem är ett filter som snabbt och effektivt tar bort både bakterier och utfällningar av olika slag. Genom experimenten på MAX IV-laboratoriet fick Merhad Mahdjoubi möjlighet att studera filtrets funktion i detalj, på ett sätt som inte är möjligt med annan teknik. Röntgenabsorptionsspektroskopin som användes ger möjlighet att ta reda på vid

vilka temperaturer och tryck en viss kemisk process inträffar, och hur olika kemiska ämnen reagerar med varandra under olika förutsättningar. Experimenten kan utföras i realtid och det går att ändra olika parametrar under pågående analys. Det kan ge användaren viktig information om hur en process fungerar och hur den kan optimeras.

Läs mer om Orbital Systems!