SWEbeams Workshop i Göteborg

Event Date: 2018-04-25  

Initiativet SWEbeams bjuder in alla aktörer med ett befintligt eller potentiellt intresse för forskningsinfrastrukturerna ESS och MAX IV till en workshop.

Workshopen är den tredje i en serie av fyra som genomförs runtom i Sverige till och med första halvåret 2018. Den riktar sig till aktörer inom alla ämnesområden och sektorer: akademin, näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor.