SWEbeams Workshop in Lund

Event Date: 2018-05-31  

Initiativet SWEbeams bjuder in alla aktörer med ett befintligt eller potentiellt intresse för forskningsinfrastrukturerna ESS och MAX IV till en workshop.

Workshopen är den sista och avslutande i en serie av fyra som genomförs runtom i Sverige till och med första halvåret 2018. Den riktar sig till aktörer inom alla ämnesområden och sektorer: akademin, näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor.