Workshop: Mot en nationell mötesplats och agenda för ESS och MAX IV

Event Date: 2018-03-22  

Initiativet SWEbeams och Umeå universitet bjuder in alla aktörer med ett befintligt eller potentiellt intresse för forskningsinfrastrukturerna ESS och MAX IV till en workshop. Anmäl dig här senast den 15 mars! Workshopen är den andra i en serie av fyra som genomförs runtom i Sverige till och med första halvåret 2018. Den riktar sig till aktörer inom alla ämnesområden och sektorer: akademin, näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor.

SWEbeams strävar efter att nå tre viktiga resultat:

  • Själva samlingen av aktörerna med ett uttalat eller potentiellt intresse för ESS, MAX IV och den närliggande forsknings- och innovationsarenan.
  • Förslag på hur en sammanhållen dialog och samverkan mellan aktörerna ska ske.
  • Sammanställning av aktörernas strategier, planer, behov och förut­sättningar för att nyttja och utveckla ESS och MAX IV på bästa sätt.

Initiativet SWEbeams stöds gemensamt av Vetenskapsrådet och Vinnova, och välkomnar alla med intresse för forskningsinfrastrukturerna MAX IV och ESS.

Vid workshopen medverkar bland andra:

  • Fredrik Hörstedt och Margareta Wallquist, Chalmers, samt ansvariga för SWEbeams
  • Katrine Riklund, Umeå universitet
  • Pia Kinhult, ESS, och Tomas Lundqvist, MAX IV

Vi inleder gemensamt och delar därefter in oss i workshopgrupper för att arbeta igenom resultaten hittills i SWEbeams och era frågeställningar om ESS och MAX IV.

Ta chansen att få inflytande på hur Sverige bäst nyttjar och utvecklar ESS och MAX IV för att stärka er verksamhet – inom akademi, forskningsinstitut, företag och offentlig sektor!