Här redogör vi för de förmåner som ingår i en anställning vid MAX IV, varav en del ingår i det svenska socialförsäkringssystemet.

Lön – Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och varje år genomförs en lönerevision som vanligen leder till en löneförhöjning.

Semester – Semestern uppgår till minst 28 dagar om året. Från det år man fyller 30 ökar de till 31 dagar och året man fyller 40 till 35 dagar. Semesterdagarna kan tas ut så fort anställningen tagit sin början. Förutom semesterdagar finns det cirka 16 nationella helgdagar (år 2019), förkortade arbetsdagar och klämdagar som också innebär ledighet.

Sjukledighet – Du har rätt till lön medan du är sjuk. Sjuklönen är 80 procent av din vanliga lön. Från sjuklönen dras ett karensavdrag som är ett engångsbelopp baserat på en genomsnittlig arbetsvecka. Karensavdraget beräknas utifrån aktuell ersättning under månaden. Avdraget görs med samma belopp, oavsett om du är sjuk hela eller delar av första sjukdagen. (Notera att den tidigare karensdagen ersattes med karensavdraget från och med 1 januari 2019.)

Flextid – Vi anser att det är viktigt med en god balans mellan arbetsliv och privatliv så därför tillämpar vi flexibel arbetstid (flextid).

Barnbidrag –  Barnbidraget uppgår till 1250:- per barn före 16 års ålder. Bidraget är skattefritt och betalas ut månatligen. Om du har mer än ett barn tillkommer även flerbarnstillägg om 150 kr vid två barn, 730 kr vid tre barn osv.

Barnomsorg – Alla barn har rätt till förskola. Kostnaden baseras på familjens inkomst samt barnens ålder och uppgår maximalt till 1425:-/månad (2019) för ett barn, 950:-/månad för ett andra barn och 475:-/månad för ett tredje . För barn i grundskolan finns fritidsskoleverksamhet till en kostnad av 950:- för ett barn och 475:- för andra barnet och 332:- för tredje barnet.

Vård av sjukt barn – Du har rätt att vara hemma för att vårda sjukt barn. Ersättning utgår från Försäkringskassan.

Vård av anhörig – Förhoppningsvis behöver du aldrig utnyttja den här förmånen, men om en nära anhörig som är bosatt i Sverige är så sjuk att det är fara för dennas liv har du rätt att ta ledigt för att ta hand om den anhörige. Ersättningen uppgår till 80% av din lön.

Kompetensutveckling – Vi vill att du ska utvecklas i ditt arbete och varje år kommer du att ha ett utvecklingssamtal med din närmaste chef. Ni kommer då att sätta upp mål för det kommande året och följa upp det föregående. Vi uppmuntrar till kurser och andra typer av utbildning som utvecklar din kompetens.

Medlemskap i professionella organ och nätverk – Om det behövs för din professionella utveckling ger vi stöd till medlemskap i olika organ och nätverk.

Personalförmåner – Vår anläggning är helt nybyggd och invigdes i juni 2016. Vi erbjuder en fantastisk utsikt hela vägen till Öresundsbron. På plats finns även en massör, vilorum, motionslokal, gratis kaffe och frukt.

Sjukvård – Från första arbetsdagen har du rätt till alla sjukvårdsförmåner och till sjukledighet. Du kan också förlägga läkar- eller sjukhusbesök till arbetstid. Kostnaden för ett läkarbesök uppgår till 160–300:- men totalt kan kostnaden aldrig uppgå till mer än 1200:-/år. MAX IV bidrar med 95:- per läkarbesök. För arbetsrelaterade sjukdomar erbjuder vi företagshälsovård.

Friskvård – Du har rätt till en timme friskvård under arbetstid per vecka. Dessutom får du ett bidrag på 1870:-/år för medlemskap vid en motionsanläggning.

Föräldraledighet – Vi utbetalar ett föräldrapenningtillägg under 360 dagar av din föräldraledighet.

Tillfällig föräldrapenning – Den andra föräldern har rätt till 10 dagars ledighet i samband med barnets födelse. Ersättningen utbetalas av Försäkringskassan.

 

 

HR

  • name Anna-Lena Torstensson
    telephonenumber
    mail
  • name Therese Oppliger
    telephonenumber
    mail