MAX IV rekryterar från hela världen. Lediga tjänster utlyses på hemsidorna för MAX IV och Lunds universitet samt i olika sociala medier och nätverk.

Vår personal är vår viktigaste tillgång för att bli en forskningsanläggning i världsklass. Därför är det viktigt för oss att säkerställa att vi rekryterar de mest kompetenta sökande på basis av en korrekt meritvärdering.

Urval

Efter ansökningstidens slut går vi igenom alla ansökningar inom 1–4 veckor. Våra bedömningsgrunder framgår av utlysningen. De sökande som bäst motsvarar ansökningsprofilen kallas till en intervju via e-post eller telefon. De sökande som inte gått vidare i denna fas får efter urvalsprocessens slut ett automatgenererat e-postmeddelande om att de inte kommer att bli aktuella för tjänsten.

Första intervjun

Den första intervjun äger rum på MAX IV eller via Skype om den sökande har långt att resa till Lund.

Intervjun leds av en panel på 2–3 personer och kommer att vara inriktad på teknisk kompetens och tidigare erfarenhet. Intervjun tar ca en timme.

Andra intervjun

Om du går vidare från den första intervjun blir du kallad till en andra intervju. Om du inte går vidare blir du kontaktad med återkoppling via e-post eller telefon inom två veckor.

Den andra intervjun äger alltid rum på MAX IV och tar mellan två timmar och en hel dag. MAX IV står för alla kostnader för resa och uppehälle. Information om detta lämnas i samband med kallelsen.

Vid den andra intervjun deltar en panel på 2–5 personer som består av anställda och den aktuella direktören. Vid vissa rekryteringar anlitas även externa sakkunniga. Beroende på de kommande arbetsuppgifterna kan du bli ombedd att hålla ett seminarium, göra en presentation eller lämna ett arbetsprov.

En representant från vår personalavdelning kommer att genomföra en kompetensbaserad intervju och informera om anställningsvillkor, flyttningsbidrag o d. Om det gäller en chefsposition kommer du även att träffa fackföreningsrepresentanter.

Vanligen ingår en visning av anläggningen och ett möte med eventuella framtida kollegor. För vissa anställningar ingår ett personlighetstest. Det är obligatoriskt för chefspositioner och uppgår då till 5 timmar. Som ett sista steg kontaktar vi dina referenser.

Anställningsbeslut

Om du tackar ja till vårt erbjudande om anställning kommer du att få ett anställningsbeslut. Om din anställning innebär flyttning kommer du att få stöd av vår personalavdelning och kontaktas av vår externa förflyttningsbyrå Human Entrance. Vi ska göra vårt bästa för att din och din familjs flytt till Sverige ska bli så smidig som möjligt.

HR

 • name Anna-Lena Torstensson
  telephonenumber
  mail
  title HR officer
 • name Therese Oppliger
  telephonenumber
  mail
  title HR officer