Så fungerar MAX IV

 

 

Möt Elo – din ciceron till MAX IV

Detta är en tre minuters introduktion till hur synkrotronljusanläggningen MAX IV fungerar och vad vi använder ljuset till.

Du hittar fler filmer om MAX IV på vår YouTube-kanal.