MAX IV laboratoriet är en mycket dynamisk och innovativ arbetsplats. Variationen i experiment och använda tekniker leder till en komplicerad riskbild med en blandning av konventionella risker och mer ovanliga risker som uppstår i forskningsmiljön. Därför måste alla på MAX IV hjälpas åt för att skapa och bibehålla en säker miljö för anställda, gästforskare och andra besökare.

Riskerna är begränsade till anläggningen, påverkan på omgivningens riskbild är jämförbar med vanliga anläggningar som t.ex. hanterar gasflaskor.

I menyn till höger finns länkar till aktuell säkerhetsinformation. I dagsläget finns där information om säkerhetsorganisationen och säkerhet för anställda (måste genomgås för eget tillträde till anläggningen).

Säkerhetinformationen för användare (gästforskare) finns för tillfället endast tillgänglig på den engelska delen av hemsidan.