För att få tillträde till MAX IV-anläggningen måste du studera aktuell säkerhetsinformation och klara ett prov i ämnet. Detta gäller för alla personer som skall röra sig självständigt inom anläggningen. Säkerhetsprovet finns tillgängligt i en online-version (för de som har MAX IV inloggningsuppgifter) samt i pappers/pdf-form.  För tillträde till kontrollerade områden, för arbete med farliga kemikalier samt för arbete med biologiska prover krävs ytterligare studier och tillhörande provfrågor. Säkerhetsutbildningen måste förnyas årligen.

För studiebesök: Kontakta Kommunikationsavdelningen i god tid för att få aktuell information.

Kontakta receptionen för information om tillträdeskort.

Om du upplever tekniska problem vid genomförandet av säkerhetsprovet online, vänligen kontakta