Grundläggande kemikaliesäkerhet

Denna modul ska läsas av alla som behöver tillträde till Byggnad A-D.

Utökad kemikaliesäkerhet

Denna modul ska läsas av alla som kommer att utföra farligt arbete eller ta med sig farliga ämnen till anläggningen. Grundläggande kemikaliesäkerhet måste göras först.

Exempel: Strålrörspersonal