Miljöskydd på MAX IV

 

MAX IV var den första byggnaden i Sverige att få BREEAM-SE Outstanding certifikat och vi strävar efter att ha låg miljöpåverkan. Genom användning av energilösningar och minskning av energikostnader, och genom att återvinna spillvärme till användbar uppvärmning av närliggande hus och gröna tak, har MAX IV minskat sin miljöpåverkan jämfört med andra synkrotronljusanläggningar.

 

Men gränsen för en anläggnings hållbarhet är de personer som arbetar där. MAX IV gör det möjligt för anställda och användare att bidra till att behålla en låg miljöpåverkan. Vi ber dig att hjälpa oss att göra MAX IV så hållbar som möjligt.

 

Återvinning och avfallshantering

 

Återvinning i E-byggnaden

Återvinning av papper, plast, metall, kartong, glas, matavfall och returflaskor/burkar är möjlig i E-byggnadens bespisningslokal. Du kan också slänga brännbart avfall här.

 

Dessa symboler hjälper dig att återvinna korrekt.

 

 

Återvinning i byggnaderna A, B och C  

MAX IV tillhandahåller mindre återvinningstunnor till Strålrör/Lab/Övriga områden enligt kraven i det specifika området. De angivna fraktionerna är papper, plast, metall (det är möjligt att separera aluminium och koppar vid behov). Om ditt område har behov av en specifik återvinningstunna, kontakta .

På grund av personalbrist måste dessa återvinningstunnor tömmas av personal som arbetar på områdena. Rulla tunnor(återvinningstunnor har hjul) till mellanstationen i experimenthallen D och töm tunnorna där. Låt inte avfallet samlas på hög i tunnorna så att brandfara uppstår.

Det finns större avfallscontainrar för brännbart avfall och wellpapp i experimenthallarna. Använd dessa containrar när du behöver slänga större mängd avfall. Dessa containrar töms regelbundet av personalen på MAX IV. Det är inte tillåtet att blanda brännbart avfall och wellpapp i samma container.  Dekaler på containrarna visar var du kan slänga brännbart avfall och wellpapp.

Papperskorgar töms av lokalvårdarna. Det är inte tillåtet att slänga avfall i papperskorgar som lokalvårdarna kan ta skada av.

Det är inte tillåtet att kasta metallbehållare / glasbehållare / pappersbehållare / plastbehållare innehållande kemikalierester i återvinningstunnor. Dessa måste behandlas som farligt avfall.  

 

Farligt avfall  

Det finns återvinningstunnor för batterier, aerosolburkar och lysrörslampor på mellanstationen i experimenthallen D.

Separera litiumbatterier och vanliga batterier för att undvika brandfara.  

För hantering av övrigt farligt avfall, läs rutiner för farligt avfall och / eller kontakta .

Transport

Buss nr 20 stannar precis utanför MAX IV, både för ankomst och avresa. Bussen passerar i närheten av flera universitetsavdelningar, som Kemicentrum och NanoLund, innan den når sin slutstation vid tågstationen. Lund är också en utmärkt stad för cykling.

Ta inte med farliga prover eller farliga kemikalier / biologiska agens när du reser med kollektivtrafik.