Strålsäkerhetsutbildningen är indelad i två delar, en för grundläggande tillträde (skyddat område, d.v.s. alla områden med undantag av kontorsbyggnaden) och en för tillträde till acceleratorområden och strålrörshytter (kontrollerat område).

Båda delarna krävs för att få tillträde till ett acceleratorområde eller till en strålrörshytt.