Här kan du anmäla dig för att prenumerera på MAX IV Event nyhetsbrev. I nyhetsbrevet skickar vi information om arrangemang som anordnas av MAX IV och som är öppna för allmänheten. Vänligen, följ länken nedan för att prenumerera. Vi kommer sedan att skicka ett e-mail till dig där vi ber dig bekräfta din e-mailadress. Klicka på länken för att göra det och sedan kan du börja ta emot MAX IV Event nyhetsbrev.

Here you can subscribe to the MAX IV Event newsletter. In the newsletter we give you information about arrangements organised by MAX IV and that are open to the general public. Please, follow the link below to subscribe. We will send you an email where we ask you to confirm your email address. Please click the link and do so, and then you can start receiving the MAX IV Event newsletter.

 

Prenumerera/subscribe

 

Om du har frågor, kontakta:
If you have questions, please contact:

Emelie Hilner, kommunikatör/communications officer

+46(0)46-222 42 28