2021

MAX IV entering warm shutdown, January 2021

2020

Newsletter December 2020

Newsletter September 2020

Newsletter June 2020

Newsletter February 2020

2019

Newsletter December 2019

Newsletter June 2019

2018

Newsletter December 2018

Newsletter September 2018 

Newsletter June 2018

Newsletter January 2018

2017

Newsletter March 2017

2016

Newsletter November 2016

Newsletter June 2016

Newsletter April 2016

2015

MAX-lab shut down 13 December

User meeting (UM) 2015

Ökat samarbete med KU och Chalmers

NanoMAX newsletter #2

2014

NanoMAX newsletter #1

UM14 – Nordic X-ray Science Days

Första elektronerna igång på MAX IV

MAX IV Summer School in Synchrotron Radiation 2014 – BACK TO BASICS

2013

Newsletter October 2013

Newsletter December 2013