Här finns presstexter, foton, infografik och filmer som är fria att ladda ner och använda.
Presskontakt: Emelie Hilner, Tf Kommunikationschef
eller +46 72 548 57 93.

Feel free to download and use our press texts, photos, infographics and videos.
Press contact: Emelie Hilner, Acting Head of Communications
or +46 72 548 57 93.

. . .