13 december 2019—Lunds universitet har utsett styrelsen för forskningsanläggningen MAX IV för perioden 1 januari 2020 till den 31 december 2022. Till ordförande har Peter Honeth utsetts.

–    Peter Honeth är en mycket erfaren person som är välförankrad både inom akademin och i politiken och därför utmärkt att leda styrelsearbetet vid MAX IV, säger Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz.

Peter Honeth har varit förvaltningsdirektör och förvaltningschef vid Lunds universitet mellan 1990 och 2006, år som varit viktiga för att planera tillkomsten av såväl MAX IV som ESS i Lund. Dessa forskningsinfrastrukturprojekt har Honeth även följt på nära håll som statssekreterare för högre utbildning och forskning på Utbildningsdepartementet under åren 2006-2014. Honeth har sedan tidigare i år även ett särskilt uppdrag för Lunds universitet att driva frågan om framtidsstrategi av MAX IV framåt på nationell nivå.

–    MAX IV:s verksamhet har utvecklats mycket positivt, vilket framkommer i en nyligen genomförd utvärdering från Vetenskapsrådet. Vi arbetar nu för att MAX IV ska kunna utvecklas långsiktigt så att anläggningen även i framtiden håller absolut världsklass, säger Peter Honeth.

Förutom Peter Honeth har följande personer utsetts som ledamöter i styrelsen för MAX IV mellan 1 januari 2020 till 31 december 2022:

– Torbjörn Holmström, Volvo Group
– Ingmar Persson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU (ny)
– Massimo Altarelli, EuXFEL/Max Planck Institut, Tyskland (ny)
– Paula Eerola, Helsingfors universitet, Finland (ny)
– Anna Sandström, Astra Zeneca
– Stacey Sörensen, Lunds universitet, (ny)
– Lise Arleth, Köpenhamns universitet, Danmark (ny)
– Aleksandar Matic, Chalmers tekniska högskola, (ny)

Förslag på styrelsen har tagits fram av en grupp med representanter för Lunds universitet och Vetenskapsrådet samt från Universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur. Peter Honeth efterträder Marianne Sommarin på ordförandeposten.

FAKTA:
MAX IV invigdes 2016 och är Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur. Den specialdesignade magnettekniken i anläggningen genererar ett mycket intensivt ljus vilket gör MAX IV till världsledande inom synkrotronljuskällor. Forskare inom t.ex biologi, fysik, kemi, miljö, geologi, teknik och medicin har användning av tekniken som ger möjlighet till nya upptäckter och produkter inom exempelvis material, medicin och miljö.

Anläggningen kan fullt utbyggd ha runt 26 s.k strålrör som leder ljuset till experimentstationerna. I november 2019 hade 12 strålrör fått ljus – fler än någonsin tidigare i MAX Iabs historia.

MAX IV har flera finansiärer som bidrar till olika delar: Vetenskapsrådet, Lunds universitet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vinnova, Region Skåne och elva svenska universitet. Anläggningen har även dansk, finsk och estnisk finansiering. Direktör är Ian McNulty.

 

Kontaktinformation: Tutti Johansson Falk, Kommunikationschef Tel: +46 (0)766-32 33 26. E-post: