MAX IV user operations have started and we will welcome reserachers from all over the world this fall. Therefore, we will not be open for the general public on Kulturnatten 2019.

MAX IV Laboratory is a facility built to produce beams of light for studying the properties of different materials. Out of around fifty similar facilities in the world, we are the most modern. This means that many researchers want to come and do their experiments with us. We have a busy schedule and run our facility 24/7 to accommodate as many experiments as possible. It’s of course a good thing as this was the purpose of constructing MAX IV.

It unfortunately also means that it is more demanding for us to arrange open days for the general public. MAX IV is an industrial site with included risks such as handling of gas bottles, operating heavy machinery etc. When we invite the general public to an open day event, we’re very careful not to expose anyone to risks which means a significant interruption of our operations. There will be natural breaks of operations when we close for planned maintenance. In the future, we will try and coordinate the open day events with these days instead of having them on the same day every year.

This means that we get to show our facility that we are so proud of to interested visitors of all ages. At the same time, we can operate our facility as efficiently as possible the rest of the year so that the researchers can carry out their studies of everything from climate models to pharmaceuticals.

We will publish updates on dates for open days here at maxiv.se as well as on our social media, so follow us there!

Information om våra öppna hus för allmänheten

MAX IV är nu igång och välkomnar forskare under hösten och har därför inte öppet för allmänheten på Kulturnatten 2019.

MAX IV-laboratoriet är en anläggning där vi producerar ljusstrålar som används för att studera egenskaperna hos olika material. Vi är den modernaste av femtio liknande anläggningar runt om i världen. Det innebär att många forskare vill komma och göra sina experiment hos oss. Vi har en fullbokad kalender och kör vår anläggning dygnet runt för att hinna med så många experiment som möjligt. Detta är naturligtvis glädjande eftersom det innebär att anläggningen vi byggt utnyttjas som det var tänkt.

Det innebär tyvärr också att det blir mer krävande för oss att arrangera öppna hus för allmänheten. MAX IV kan betraktas som en industrimiljö med de risker som finns i en sådan – hantering av gasflaskor, tung trafik med mera. När vi har öppet hus är vi väldigt noga med att inte utsätta våra besökare för risker vilket då också innebär ett stort avbrott i vår verksamhet. Det kommer att finnas naturliga avbrott i verksamheten i samband med planerad service och underhåll. Vi kommer i framtiden att samordna våra öppna hus med dessa istället för att som tidigare ha dem på samma bestämda datum varje år.

På så vis kan vi visa vår fina anläggning för intresserade besökare i alla åldrar och i lugn och ro. Samtidigt kan vi resten av året driva anläggningen så effektivt som möjligt för att forskarna ska kunna arbeta på sina viktiga projekt kring allt från klimatmodeller till läkemedel.

Håll utkik här på maxiv.se eller i våra sociala medier för uppdateringar kring kommande datum!

  • name Emelie Hilner
    telephonenumber
    mail
    title Communications officer