MAX IV är nu igång och välkomnar forskare under hösten och har därför inte öppet för allmänheten på Kulturnatten 2019.

MAX IV-laboratoriet är en anläggning där vi producerar ljusstrålar som används för att studera egenskaperna hos olika material. Vi är den modernaste av femtio liknande anläggningar runt om i världen. Det innebär att många forskare vill komma och göra sina experiment hos oss. Vi har en fullbokad kalender och kör vår anläggning dygnet runt för att hinna med så många experiment som möjligt. Detta är naturligtvis glädjande eftersom det innebär att anläggningen vi byggt utnyttjas som det var tänkt.

Det innebär tyvärr också att det blir mer krävande för oss att arrangera öppna hus för allmänheten. MAX IV kan betraktas som en industrimiljö med de risker som finns i en sådan – hantering av gasflaskor, tung trafik med mera. När vi har öppet hus är vi väldigt noga med att inte utsätta våra besökare för risker vilket då också innebär ett stort avbrott i vår verksamhet. Det kommer att finnas naturliga avbrott i verksamheten i samband med planerad service och underhåll. Vi kommer i framtiden att samordna våra öppna hus med dessa istället för att som tidigare ha dem på samma bestämda datum varje år.

På så vis kan vi visa vår fina anläggning för intresserade besökare i alla åldrar och i lugn och ro. Samtidigt kan vi resten av året driva anläggningen så effektivt som möjligt för att forskarna ska kunna arbeta på sina viktiga projekt kring allt från klimatmodeller till läkemedel.

Håll utkik här på maxiv.se eller i våra sociala medier för uppdateringar kring kommande datum!

  • name Emelie Hilner
    telephonenumber
    mail
    title Communications officer